werkwijze en tarief

Individuele coaching

→ Coachingsgesprek || € 100,– per uur (excl. BTW als factuur via bedrijf loopt) 

De vraagstelling met betrekking tot  loopbaan, beroepskeuze, sollicitatie, burn out, reïntegratie, ASS problematiek of algemene persoonlijke ontwikkeling helder krijgen en daarna praktische handvatten aanreiken om met de vraagstelling verder te gaan.

Als de werkgever het programma betaalt, kan er aan het begin en aan het einde van het programma een gesprek ingepland worden waar alle drie de partijen bij aanwezig zijn. Leidinggevende(n), mentor en/ of collega’s kunnen indien gewenst betrokken worden bij het traject.

Een project tarief kan op aanvraag opgesteld worden.

→ Arbeidsrechtelijk advies || € 120,– per uur (excl. BTW als factuur via bedrijf loopt)

→ Levensfase analyse || 1 uur + overzicht levensthema’s || € 100,– (excl BTW als factuur via bedrijf loopt) 

Schematisch het patroon van jouw levensthema’s helder krijgen met een praktische handleiding hoe jij in de toekomst een eigen richtsnoer kan hanteren om met jouw en universele thema’s om te gaan.

Team begeleiding

Een traject om met het team:

  • meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om individuele kwaliteiten elkaar aan te laten vullen
  • diverse bedrijfs-/ team- en individuele doelstellingen op elkaar aan te laten sluiten
  • verschil in perspectief van individuele teamleden te waarderen

Projecttarief op aanvraag opgesteld worden.

Aanvullende informatie

De analyse en het individuele coachingsgesprek vindt plaats plaats op de locatie van Heemstralaan 4 in Arnhem maar ook op een andere gewenste locatie waarbij dan € 0,30  per kilometer in rekening gebracht wordt. Coachingsgesprekken kunnen ook s’avonds en op zaterdag ingepland worden.

Teamcoaching, individuele coaching en bijeenkomsten kunnen op aanvraag plaatsvinden op de boot “Kingfisher”.

DE plek om jouw koers uit te zetten, te wijzigen of juist vast te houden !

kingfisher  meditatie  IJsvogel close-up

Zie op facebook: Kingfishing en de site kingfishing.nl

Vergoeding van Kosten

Via werkgever
Uit opleidingen-/ levensfase-/ vitaliteitsbudget.  Dit is wellicht zelfs in de CAO vastgelegd maar anders met de leidinggevende en/of HR te bespreken. Een insteek kan ook zijn om het coachingstraject in te zetten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Ten behoeve van voorkoming langdurig ziekteverzuim of de bevordering van re-integratie.

Soms biedt het UWV (financiële) mogelijkheden om te ondersteunen bij het vinden van (ander) werk. http://www.uwv.nl

Via de belastingdienst kosten aftrekbaar
Kosten boven € 250,– incl BTW zijn aftrekbaar als studie en scholingskosten voor individuen en voor zelfstandig ondernemers / werkgevers als bedrijfskosten. (Een verklaring van aftrekbaarheid is bij de belastingdienst op te vragen)

Via aanvullende ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering
Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met de ziektekosten- of rechtsbijstand verzekeraar welke vrijheden en vergoedingen er gelden voor het inschakelen van voorkeursdeskundigen.

Algemene voorwaarden

Kraaladvies betracht bij haar dienstverlening zorgvuldigheid naar allen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Zij verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die haar bekend is van de opdrachtgever, die niet uit algemene bron toegankelijk is.

Als Kraaladvies door overmacht verhinderd is, veroorzaakt door niet te beïnvloeden omstandigheden waardoor het nakomen van haar afspraken in redelijkheid niet verlangd kan worden,  zal Kraaladvies de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en Kraaladvies zal op een ander moment haar verplichtingen nakomen.

Bij het annuleren van de opdracht binnen twee weken voor de afgesproken startdatum zal 15% van de totaalprijs in rekening gebracht worden. Bij opschorting of tussentijdse beëindiging gedurende een lopende opdracht heeft Kraaladvies recht op de betaling van de werkzaamheden die tot dan toe verricht zijn en een nader overeen te komen vergoeding voor de gederfde omzet.

Kraaladvies heeft een inspanningsverplichting en is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving. Voorafgaand aan de dienstverlening zal door Kraaladvies toestemming gevraagd worden om mailgegevens te gebruiken voor het maken van afspraken, het toesturen van informatie en facturen. Voor de dienstverlening worden alleen die gegevens bewaard die aansluiten op de voorgelegde vraag. Bijaanvang zal expliciet besproken worden welke gegevens bewaard worden, met welk doel en voor welke periode (namelijk niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de afgesproken dienstverlening). Er zullen geen gegevens zonder voorafgaande toestemming doorgezonden worden aan derden.

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum verricht te zijn.

Kraaladvies volgt de uitgangspunten van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) en is opgenomen in het netwerk van autisme vriendelijke bedrijven van  de Academie voor autisme.

auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk-bedrijf

Referenties

Hoge school van Utrecht, Kluwer, SAB adviesgroep voor ruimtelijke ontwikkeling, Achmea, Achmea/ Syntus, Slingeland ziekenhuis, Toon Hermans Huis Arnhem, Rijnstad, Insula Dei, Gelders Genootschap, Rechtbank Gelderland, Vitens, ziekenhuis Rijnstate, Universiteit Wageningen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s