verbindingen

Citeren

Kraaladvies helpt bij het leggen van verbindingen tussen,

  • (gedwongen) loopbaanwendingen en persoonlijke kansen en kwaliteiten
  • begrijpen en voelen
  • focus en verbreding
  • balans en beweging
  • avontuur en veiligheid
  • draagkracht en veerkracht
  • feiten en verbeelding

Kraaladvies geeft overzicht en inzicht. Kraaladvies geeft een richtsnoer.

ontmoetingen, ervaringen, inzichten, beelden en ideeën worden als in een ketting aan elkaar geregen.

kralen

Interessante artikelen zijn te vinden op de Facebook pagina van Kraaladvies

Advertenties

kettingreactie

Uitgelicht

 De kettingreactie van Corporate Socal Responsibility

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten. Zij krijgen steeds meer besef van de impact van hun handelen. De ketenverantwoordelijkheid om bij te dragen… in plaats van op te eisen, wordt steeds duidelijker gezien.

Op winstmaximalisatie, kostenreductie, efficiënt en effectief werken loopt onze economie momenteel vast. Deze termen sluiten niet (meer) aan bij de betekenis van het werk voor een werknemer of van een organisatie voor de maatschappij. Met als gevolg dat werknemers zich niet betrokken voelen bij een reorganisatie of reductie programma dat doorgevoerd wordt. Klanten willen zich verbinden aan maatschappelijke waarde die impact heeft.

Door te focussen op welzijn en niet op welvaart, kan vanuit betrokkenheid een kettingreactie op gang komen, waardoor de welvaart weer kan opbloeien. Kraaladvies helpt om corporate compassion en individuele betrokkenheid te versterken. Daarmee kan maatschappelijk verantwoord ondernemen meer worden en een kettingreactie veroorzaken die in alle activiteiten van en rondom een onderneming doordringt.

Impact voorop zetten, een transparante bedrijfsvoering en een bewuste sociale voetafdruk als uitgangspunt bij alle activiteiten geeft organisaties echte verbinding met hun omgeving.

kleur bekennen

Uitgelicht

De ogen nemen waar en daarbij ontstaan emoties. De emoties hebben een beeld van en situatie gevormde. Je kan een situatie letterlijk en figuurlijk anders gaan zien als je het beeld kan en wil veranderen. Je kan namelijk een situatie niet veranderen met dezelfde gedachten waardoor deze zijn ontstaan.  (A. Einstein)

kleur geven

Uitgelicht

Als je ergens kleur aangeeft , geeft je een invulling, een richting aan denken en handelen. Kleuren worden in gebouwen en bij communicatie uitingen gebruikt om de sfeer en je gemoedstoestand te beïnvloeden en een richting te geven.

Bij een kleur gaat het vaak om de combinatie van verschillende kleuren. Dezelfde kleur verandert door verandering van perspectief, achtergrond, hoeveelheid licht etc.

Kwaliteiten en vaardigheden wijzigen ook in hun uitwerking in een andere werkomgeving. Juist de combinatie zorgt voor een gewenste of ongewenste synergie. De ideale werkomgeving  is de omgeving waar kennis, vaardigheden maar ook de drijfveren voor betrokkenheid samenkomen. Immers een tevreden persoon gaat wellicht achterover leunen. Een persoon, ongeacht of die tevreden is, die betrokken is, zal alle kennis en vaardigheden in willen zetten om een bijdrage te leveren.

Kraaladvies geeft overzicht en inzicht in het aanwezige kleurenpalet van de werkomgeving en die van de mensen die erin functioneren.

De warme kleuren van het palet van Kraaladvies staan voor harmonie, openheid, positiviteit en passie/ betrokkenheid.

saKRAAL startpunt voor optimaal functioneren

Uitgelicht

Het functioneren van het lichaam wordt geregeld door het centraal zenuwstelsel. Dat loopt van het heilig been/ stuitje ( = sacrum)  tot aan je schedel en verbindt alle energielagen in je lichaam. Wanneer de diverse fysieke, emotionele en mentale energielagen met elkaar verbonden zijn, kan je optimaal functioneren.(uitgangspunt van cranio sacraal therapie)

Kijken naar het geheel, naar de verbindingen en het bindweefsel soepel maken zodat de energie weer kan stromen. Dat is wat Kraaladvies ook doet. Door samen met de vraagsteller buiten het spelbord te gaan staan, zie je de posities van personen en gebeurtenissen en zie je de verhoudingen en verbindingen.

Krachten en verhoudingen veranderen continue. De spelers op het spelbord komen steeds in een nieuwe verhouding tot elkaar te staan als een speler zich bewogen heeft. De organisatie en de klant of leverancier, de werkgever en de werknemer, de managementleden, de werknemers, familieleden en vrienden onderling staan steeds weer in een ander perspectief tot elkaar.

vorm en beweging

Uitgelicht

Na bewegen is je concentratie beter. Blijf meegaan in veranderingen dan wordt je focus beter.

Een lijn die sluit is een vorm. In een vorm bundel je energie. Wie zich verzet tegen bewegen, blijft vast zitten in een vorm en de onderliggende energie.

Links en rechts blijven verkennen. Ook in je hoofd. Je linker hersenhelft zorgt voor analyse, regels, plaats en tijdsbesef en oog voor details. Je kan daardoor schrijven en rekenen. Je rechter hersenhelft geeft je een holistisch/ totaal beeld, waarin tijd en regels ondergeschikt zijn aan het beeld, de fantasie en de totale beweging. Je kan daardoor sporten, creatief en sociaal functioneren. Beide hersenhelften heb je nodig en het is goed steeds te bewegen tussen die twee. Er zijn verschillende activiteiten waardoor je bewust de verbinding tussen de twee kanten kan leggen.

Kraaladvies zet mensen ertoe aan om bij het kijken naar vraagstukken de linker en rechterkant van de hersenen te (blijven) gebruiken.

Met een helicoperview kijken naar het geheel maar ook afdalen naar de grond en meedoen !