kettingreactie

Uitgelicht

 De kettingreactie van Corporate Socal Responsibility

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten. Zij krijgen steeds meer besef van de impact van hun handelen. De ketenverantwoordelijkheid om bij te dragen… in plaats van op te eisen, wordt steeds duidelijker gezien.

Op winstmaximalisatie, kostenreductie, efficiënt en effectief werken loopt onze economie momenteel vast. Deze termen sluiten niet (meer) aan bij de betekenis van het werk voor een werknemer of van een organisatie voor de maatschappij. Met als gevolg dat werknemers zich niet betrokken voelen bij een reorganisatie of reductie programma dat doorgevoerd wordt. Klanten willen zich verbinden aan maatschappelijke waarde die impact heeft.

Door te focussen op welzijn en niet op welvaart, kan vanuit betrokkenheid een kettingreactie op gang komen, waardoor de welvaart weer kan opbloeien. Kraaladvies helpt om corporate compassion en individuele betrokkenheid te versterken. Daarmee kan maatschappelijk verantwoord ondernemen meer worden en een kettingreactie veroorzaken die in alle activiteiten van en rondom een onderneming doordringt.

Impact voorop zetten, een transparante bedrijfsvoering en een bewuste sociale voetafdruk als uitgangspunt bij alle activiteiten geeft organisaties echte verbinding met hun omgeving.

Advertenties