vorm en beweging

Na bewegen is je concentratie beter. Blijf meegaan in veranderingen dan wordt je focus beter.

Een lijn die sluit is een vorm. In een vorm bundel je energie. Wie zich verzet tegen bewegen, blijft vast zitten in een vorm en de onderliggende energie.

Links en rechts blijven verkennen. Ook in je hoofd. Je linker hersenhelft zorgt voor analyse, regels, plaats en tijdsbesef en oog voor details. Je kan daardoor schrijven en rekenen. Je rechter hersenhelft geeft je een holistisch/ totaal beeld, waarin tijd en regels ondergeschikt zijn aan het beeld, de fantasie en de totale beweging. Je kan daardoor sporten, creatief en sociaal functioneren. Beide hersenhelften heb je nodig en het is goed steeds te bewegen tussen die twee. Er zijn verschillende activiteiten waardoor je bewust de verbinding tussen de twee kanten kan leggen.

Kraaladvies zet mensen ertoe aan om bij het kijken naar vraagstukken de linker en rechterkant van de hersenen te (blijven) gebruiken.

Met een helicoperview kijken naar het geheel maar ook afdalen naar de grond en meedoen !

Advertenties